مدل های آناتومی 3D

نمایش 1 24 نتایج 95

چاپ 3D پزشکی و مدل سازی 3D در حال حاضر بسیار سریع در حال توسعه در این رده است Flatpyramid شما مدل های 3D آناتومی را پیدا خواهید کرد.

آناتومی طبیعی (سیستماتیک) بخش اناتومی انسان است که ساختار "طبیعی"، یعنی بدن سالم بدن را از طریق سیستم های بدن، اندام ها و بافت ها بررسی می کند.

ارگان بخشی از بدن یک شکل و ساختار مشخص است که مکان خاصی در بدن دارد و یک عملکرد خاص را انجام می دهد. هر عضو توسط بافت های خاص تشکیل شده است که ترکیب سلولی مشخصی دارند. سازمانهایی که به صورت عملی ترکیب شده اند، یک سیستم ارگانیزم هستند. در مدرسه ی آناتومی روسی، سیستم ارگان ها به عنوان یک گروه یك دسته ی عملكردی ​​از اندام هایی كه وابستگی تشریحی و جنینی دارند، در نظر گرفته می شود؛ گروهی از اعضای بدن تنها از لحاظ عملکردی، دستگاه ارگان (حرکتی، گفتار، غدد درون ریز و غیره) نامیده می شود. با این حال، اغلب تعویض اصطلاحات "دستگاه ارگان" توسط "سیستم عضو" وجود دارد.

برخی از ارگان چندین عمل را انجام و متعلق به سیستم های مختلف: به عنوان مثال، غده تیموس (غده تیموس) یک بخش کاربردی از هر دو سیستم ایمنی بدن و غدد درون ریز است، پانکراس و گوارشی است، مجرای ادراری مردان، ادراری و تناسلی است، و بنابراین بر.

سیستم ها و دستگاه اندامها یک ارگانیسم کامل بدن را تشکیل می دهند. پایداری محیط داخلی (هوموتازیست) از طریق تنظیم نورو هورمونی فرآیندهای متابولیک در بدن حفظ می شود که از طریق عملکرد دوستانه سیستم های عصبی، غدد درون ریز و قلب و عروق اطمینان حاصل می شود.

بخشهای آناتومی طبیعی (سیستماتیک) انسان: سیستم تنفسی و دستگاه ادراری تناسلی ، آنژیولوژی - مطالعه سیستم های گردش خون و لنفاوی ، آناتومی سیستم عصبی (عصب شناسی) - مطالعه سیستم عصبی مرکزی و محیطی ، زیبایی شناسی - مطالعه حواس.

محبوب ترین قالب های فایل های 3D آناتومی: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj