آیا من حق چاپ محصول من پس از آن فروخته شده است؟

آیا من حق چاپ محصول من پس از آن فروخته شده است؟

نه. شما کپی رایت خود را به جز موارد ذکر شده حفظ می کنید. آنچه که در واقع فروش است، یک است غیر مجاز، مجوز غیر قابل انتقال که به مشتری داده می شود که محصول شما را خریداری می کند. لطفا ببینید توافق نامه عضویت و مجوز کاربر نهایی برای جزئیات بیشتر.